Jumaat, 2 Ogos 2013

Sejarah Ulum al-Quran 2

Al-Itqan
Al-Burhan 

Mulai kurun ke 6 hijrah dan seterusnya, ulum al-Quran mula ditulis dalam bentuk kitab. Antara kitab-kitabnya ialah :

1. Funun al-Afnan fi Ulum al-Quran
 Al-Mujtaba fi Ulum Tata'allaq bi al-Quran
Oleh :Abu al-Farj b Al-Jawzi (m.597H)

2. Jamal al-Qurra'
Oleh :'Alam al-Din al-Sakhawi (m.641H)

3. Al-Mursyid al-Wajiz fi Ulum Tata'allaq bi al al-Quran al-'Aziz
Oleh:Abu Syamah (m.665H)

4. Al-Burhan fi Ulum al-Quran
Oleh :Badr al-Din al-Zarkasyi (m.794H)

5. Mawqi' al-Ulum min Mawaqi' al-Nujum
Oleh: Jalal al-Din al-Bulqini (m.824H)

6. Al-Itqan fi Ulum al-Quran
Oleh :Jalal  al-Din al-Suyuti (m.911H)

Tokoh-tokoh Ulama yang paling terkenal dalam bidang ini ialah Badr al-Din al-Zakarsyi (m.794H) dan Jalal al-Din al-Suyuti (m.911H) kedua -dua kitab mereka sangat terkenal dan menjadi rujukan sehingga hari ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan