CARA MENDAPAT PENYATA GAJI BULANAN SECARA ONLINE
e-penyata gaji / slip gaji / sistem e-laporan pendapatan tahunan EC.

sila baca sebelum mendaftar masuk.
“Pertama Kali Mendaftar”.
. Skrin

PERTAMA KALI MENDAFTAR
Untuk daftar masuk ke dalam sistem, masukkan No.Kad Pengenalan atau No.
Pasport atau Kod Pengenalan Lain Yang Sah serta Kata Laluan anda dalam sistem dan klik butang ok
.
.Setelah berjaya PERTAMA KALI MENDAFTAR, anda perlu daftar masuk AKAUN anda dengan menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan anda yang telah anda daftarkan sebelum ini.DENGAN MENEKAN DAFTAR MASUK.

Setelah berjaya daftar masuk, skrin berikut akan dipaparkan :


PAPAR HASIL CARIAN

 Setelah berjaya daftar masuk, pada skrin yang dipaparkan seperti berikut, anda
boleh klik pada submenu ”
atau pun Penyata Pendapatan Tahunan.Sila klik untuk kelaman web slip gaji online.

http://epenyatagaji-laporan.anm.gov.my/Layouts/Login/Login.aspx
Sendiri” untuk memuat turun Penyata Gaji Bulanan


Untuk mendaftar masuk kali pertama ke sistem e-Penyata Gaji & Laporan, anda
diminta mendaftar terlebih dahulu dengan klik pada pautan tulisan berwarna biru