Sabtu, 14 September 2013

Lima Qawaid fiqqiyah yang utama

Kaedah yang kedua

" Yakin tidak boleh disingkirkan dengan semata-mata syak"

kaedah-kaedah furuq yang terbit dari kaedah ini :

1. "Asal masalah ialah kekalnya sesuatu perkara di atas keadaanya yang asal"

Perlu mengekalkan keadaan yang telah sedia ada pada mana-mana waktu dan berterusan dlam semua waktu sehingga lah sabit putusnya atau bertukanya.
contoh : cuci dari hadas tetapi syak berhadas, maka dianggap orang masih bersuci.makan akhir mlm ramadhan dan syak tentang naik fajar maka puasanya sah kerana malam itu kekal. dan wanita ditalak rajie.

2. "Asal pada perkara - perkara yang baru muncul itu tiada "

orang yang makan harta orang lain dan mendakwa pemiliknya membenarkan makan.

bersambung......